תמונות מקורסים

 

קורס מנחי סדנאות יוגה צחוק לילדים, תימורים, מאי 2008

 

קורס מנחים, דלית אל כרמל, מאי 2009

 

קורס מנחי יוגה צחוק לילדים, נתניה, דצמבר 2009

  

קורס מנחי יוגה צחוק לילדים, ערוגות מרץ 2010

 

קורס מנחי יוגה צחוק, גן הדרום, פברואר 2010
Comments